อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
โรควัณโรค อังคาร 08.30 - 12.00 น.
โรคผิวหนัง อังคาร 13.00 - 15.00 น.
โรคเบาหวาน พุธ,พฤหัสบดี 07.00 - 09.00 น.
โรคความดันโลหิตสูง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30 น.
โรคหัวใจ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30 น.
อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 16.30 - 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
นรีเวช - วัยทอง จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ฝากครรภ์รายใหม่ อังคาร-พุธ 08.30 - 12.00 น.
ฝากครรภ์รายเก่า อังคาร-พุธ 13.00 - 16.00 น.
คลินิคหญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยง พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
โรงเรียนพ่อ - แม่ หญิงตั้งครรภ์ ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
ตรวจหลังคลอด จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
เซลล์ปากมดลูกผิดปกติ - และเจาะน้ำคร่ำ จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
คลินิคคู่รัก ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ทันตกรรม(ทำฟัน) จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ทันตกรรม(นอกเวลา) จันทร์-ศุกร์ 16.30 - 20.30 น.
ยาเสพติด จันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
จักษุ(ตา) จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 15.30 น.
นวดแผนไทย จันทร์-เสาร์ 08.30 - 15.30 น.
หู คอ จมูก จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
จิตเวช จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พุธ 08.30 - 15.30 น.
ตรวจโรคเด็กทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ฝังเข็ม จันทร์ 08.30 - 16.30 น.
ฝังเข็ม พุธ 08.30 - 12.00 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู อังคาร 08.30 - 16.30 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
คลินิคเลิกบุหรี่ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 - 15.30 น.
ระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
ระบบทางเดินปัสวะ(รับคนไข้รายใหม่) ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.