ห้องสมุดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อ: ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

ท่านสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากรายการข้างล่างนี้

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้