ประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกส่วนคอชนิดแผ่นโลหะ (Cervical Plate) (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลัง (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา ชนิดแยกชิ้น (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต ขนาด 11Frx12CM (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด 1 นิ้ว (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTOP DRESSING 6x8 นิ้ว 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TOCO Transducer (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SKIN TRACTION KITS ADULT (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Micro Nebulizer 158 (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม  (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกส่วนคอชนิดแผ่นโลหะ (Cervical Plate) (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลัง. (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับดามกระดูกขนาดเล็ก (22-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารซีเมนต์ยึดกระดูก (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๖
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดพร้อมหัวปั้ม (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อMASK แบบคล้องหู (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ ระบบ (17-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการสอบเทียบบำรุงรักษาฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือด ขนาด11FRx20CM (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Basic Vacuum Phaco (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Umbilical Vessel No.3.5 (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Extension T-connector (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดจัดเก็บเกล็ดโลหิต (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบแพ๊คสำเร็จรูประบบแก๊ส EO รุ่น 4 ชม. (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕ 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดทำแผลล้างไต (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อSerum ketone test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อMicro Albumin Reagent strip (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อHOLLOW FIBER DIALYZER CTA 2000 (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อHb typing  test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อBlood lactate test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญDISPOSABLE GLOVE SIZE S (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญDISPOSABLE GLOVE SIZE M (16-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพร้อมหัวปั้ม (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (10-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Basic Vacuum Phaco (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Extension T-connector (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Umbilical Vessel No.3.5 (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจัดเก็บเกร็ดโลหิต ชนิดเข้มข้น (09-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง (08-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (08-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMASK แบบคล้องหู (08-01-62)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หมวดจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (07-01-62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (07-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (07-01-62)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฯ ๑๘ เครื่อง (07-01-62)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจฯ ๑๘ เครื่อง (07-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (07-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคัดกรองการได้ยินฯ (07-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต (07-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาชุดสารหนืดผ่าตัดต้อกระจก 1.8% (07-01-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (07-01-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 8 รายการ (07-01-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (07-01-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (07-01-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เลห็กไฟฟ้า
จำนวน 45 ราย (07-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(๑) (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(๒) (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ(๑) (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ ๒ เครื่อง (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ๒ เครื่อง (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ๔ เครื่อง (7-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบบำรุงรักษาฯ ๒ รายการ (7-01-62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทวัสดุจักษุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE S (03-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE M (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 8 รายการ (03-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคัดกรองการได้ยินฯ ๑ เครื่อง (03-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบด-ขยายผิวหนัง (02-01-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (02-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด (27-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (27-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหลอดดูดน้ำลาย (27-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสำลีพันไม้ปลอดเชื้อ ๓ นิ้ว SIZE M (27-12-61)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ รายการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (26-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (26-12-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาฯ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเอี๊ยมพลาสติค (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสายให้อาหาร NG เบอร์ 18 (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน  (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแผ่นอิเล็คโตรด สำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้า
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเทปผ้านุ่มทางการแพทย์ ขนาด ๔ นิ้ว
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเทปกาวของระบบไอน้ำ ขนาด 1.2 นิ้ว
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๖ (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อไซริงค์แก้ว ขนาด ๕๐ ซ๊ซ๊ (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อUrine Bag ๒,๐๐๐ ml. T-Valve แบบเทล่าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อSuction connecting 1.8 (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อSHIGILLUM WAX (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อInjection Plug (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อHOLLOW FIBER DIALYZER CTA2000
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อEXTERNAL FLOW SENSOR (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCONNECTING TUBE (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อBacteria Filter (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อAIR WAY No.4 100มม. (21-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคสำลีพันไม้ปลอดเชื้อ ๓ นิ้ว (21-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหลอดดูดน้ำลาย (21-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (21-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อHOLLOW FIBER DIALYZER CTA 2000 (20-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (20-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (20-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบแพ๊คสำเร็จรูประบบแก๊ส EO 
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (19-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (19-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อ Serum ketone test (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อ Micro Albumin Reagent strip (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อ Hb typing  test (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อ Blood lactate test 2x25 pcs (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (18-12-61)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (18-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (18-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (18-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ (18-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ (18-12-61)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (17-12-61)
เผยแพร่แผนรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม  2561 (17-12-61)
เผยแพร่แผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่แผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเดินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเดินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อเอี๊ยมพลาสติก (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อสายให้อาหาร NG เบอร์ 18 (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อแผ่นอิเล็คโตรด สำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้า (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อเทปผ้านุ่มทางการแพทย์ ขนาด 4 นิ้ว (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อเทปกาวของระบบไอน้ำ ขนาด 1.2 นิ้ว (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๖
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อไซริงค์แก้ว ขนาด 50 CC. (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อชุดทำแผลล้างไต (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อUrine Bag ๒,๐๐๐ ml. T-Valve แบบเทล่าง (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อSuction connecting 1.8 (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อSHIGILLUM WAX (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อInjection Plug (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อHOLLOW FIBER DIALYZER (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อEXTERNAL FLOW SENSOR (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อCONNECTING TUBE (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อBacteria Filter (17-12-61)
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อAIR WAR No.4 (100 มม) (17-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดบริหารปอด
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขวดสูญญากาศดูดเลือด ขนาด 200 ซีซี
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๑ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๙ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๗ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไหมไนลอนเย็บแผลกระจกตา (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7 (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7.5 (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือเตรียมยาปลอดเชื้อ เบอร์ 6 (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิด 12 นิ้ว 45 มม. (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาThoracic Cathe No.24 (12-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาPEROXAN-D (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อผ้าก๊อสพับ 4x4  ปลอดเชื้อ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโคทเทคไวคริล ๘ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อGAUZE SWAB VASALINE 3x3 นิ้ว (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE L (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (12-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (12-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล  (11-12-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าคลื่นสั้น ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Lamina air flow (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกวเจน  (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือด (11-12-61)ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วิทยาศาสตร์ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (11-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขวดสูญญากศดูดเลือด ขนาด 200 ซีซี (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไหมไนลอนเย็บแผลกระจกตา (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7.5 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือเตรียมยาปลอดเชื้อ เบอร์ 6 (ชนิดไม่มีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิด 12 นิ้ว 45 มม. (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบริหารปอด (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดุกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Thoracic Catheter No.24 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา PEROXAN-D 4.5% (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ๑๒x๑๐๐m (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (06-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (04-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ ๓๔๐ กรัม (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าฯ ๖ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ๑ เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Laminaฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย จำนวน ๑ โครงการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดรังสีฯ ๖๖ ราย (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวร ขนาด 14.5FRx28 CM
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้แป๊บสเมียร์ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาท่อเจาะคอชนิดไม่มีคัฟ 4 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มเจาะไขสันหลัง 21 x 3.5 นิ้ว (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาChromic Gut 2-0 75CM (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูก ๑ set (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ ๑ ชุด (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ (BIRD) ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๒ เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสพับ 4x4  ปลอดเชื้อ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาโคทเทดไวคริล (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาGAUZE SWAB VASALINE 3x3 นิ้ว (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาDISPOSABLE GLOVE SIZE L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชน (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสพับ ขนาด ๔x๔ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊อสพับ ขนาด ๒x๒ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาSODALIME (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาHIBISCRUB (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCITROSTER DISINFECTANT 5L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBARIUM SULFATE ขนาด ๕๐๐ กรัม (03-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้แป๊บสเมียร์ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว 4.5 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้ค้ำยัน ขนาด 35 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นโฟมซิลิโคน ขนาด 17.5x17.5 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด 10x10 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้ารองเฝือก 4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 20x1นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโกร่งบดยา 9 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาOPSIT POST-OP 25 cm x 105 cm (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.20x1.1-4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCorrugated 72 นิ้ว Smooth Bore With T-Pie
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสเตอร์ไรด์เจล ขนาด ๑๕๐ กรัม (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำมันมะกอกสหการ ๕๐ เปอร์เซน (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดให้เลือด ขนาด ๒๐ หยด (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาข้อต่อ ๓ ทาง THREE-WAY (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.๒๒x๑ นิ้ว (30-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 4x4 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 2x2 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาSODALIME (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาHIBISCRUB (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาCITROSTER DISNFECTANT 5L (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสเตอร์ไรด์เจล  ขนาด ๑๕๐ กรัม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้ค้ำยัน ขนาด ๓๕ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นโฟมซิลิโคนปิดแผลขนาด ๑๗.๕ x ๑๗.๕ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๑๐x๑๐ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้ารองเฝือก ๔ นิ้ว (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโกร่งบดยา ๙ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาOPSIT POST-OP ๒๕ cm x ๑๐๕ cm (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCorrugate ๗๒ นิ้ว Smooth Bore With T-Pie (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา I.V.CATHETER No.๒๐ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหลอดไฟแอลอีดี สำหรับเครื่องส่องเด็กตัวเหลือง (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามอตตานอยด์ เอ็ม แผ่นสำลีซับเลือด (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาVentilator Circuit disposable (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28-11-61)