พัสดุทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอล์ยร้อน จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 33 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิว จำนวน 500 ม้วน  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอ่านบาร์โค้ด แบบ 1 มิติฯ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 100 ถุง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 99,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 72,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 80 แกรม พร้อมเจาะรู จำนวน 500 รีม 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้อง NICU (หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด) โดยการกั้นห้อง ทาสีฝ้าเพดาน  20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 600 ม้วน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,300 แพค  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์เทอร์มอล แบบตั้งโต๊ะฯ จำนวน 1 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารฯ จำนวน 7 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าถุงผู้ป่วย ขนาด 40x75 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ผืน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผู้ป่วย แบบป้ายข้าง ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ตัว  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าใช้ผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 80 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x190x7.5 ซม. จำนวน 30 ที่ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ รุ่น CY16 จำนวน 25 ตัว 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไดเร็กซ์เทอร์โม ไม่พิมพ์  จำนวน 200,000 ดวง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ รบ.2ต.04 ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 22 รายการ 12-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 110 ถุง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ จำนวน 200 เล่ม  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 6 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70/15 จำนวน 4 เส้น 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunctiion ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 11-03-2562

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 1  08-03-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ  27-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2562
ประกาศผู้เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 04-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 01-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคประเภทนม