ประกวดราคาเก่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ (19-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยาเบอร์ 21x1.5 นิ้ว (18-09-61)
ระกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBIOPSY NEEDLE UNIGUN (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภคฯ (17-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯDISPOSABLE GLOVES No.M (14-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 27 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 4 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 2 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 19 ราย (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 30 ราย (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศโดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน 131 ชุด จำนวน 1 โครงการ (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำ Once Through Boilers รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ (13-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาBIOPSY NEEDLE UNIGUN 14Gx10MM.(11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1.5 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นายกิตติศักดิ์) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นางบังอร) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อตั้งอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของโรงพยาบาล (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯSuction connecting 1.8 (07-06-61)
ประกาศข้อมูลฯSerum ketone test (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายจี้ แบบ Hand switch (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือล้วงรก No.7 คู่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMELGISORB AG 10x10 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ULSONA ULTRASOUND GEL (06-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายกาาร (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯโนวาซอร์บ 2.0  26มม. 1.2 ราวด์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯTop Dressing 6  x 8  Sterile VP (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯMASK แบบคล้องหู (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGLOVE SURGICAL STERILE No. ๗.๕ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 4x4 นิ้ว (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. XS (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. S (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. M (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBOWIE-DICK PLUS TEST (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBLOOD TUBING LINE N-A008 (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนทางการแพทย์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMELGISORB AG 10x10 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ SOT 628-H+G Longlife  FrCH 6 Length 28cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ Burr Hole 16 mm Medium Press IMP (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ Silicone CWV Reservoir 150cc. (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.12 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SOT 626-H+G Hydrophilic FrCH 6 Length 26cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SHAVER BLADE (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.16 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ MIZUHO RANEY SCALP CLIP,PLASTIC (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ GSP 16 Suprapubic Catheter (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Large Locking Plate จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Cephalomedullary Nail (ชนิดสั้น) จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯชุดทำแผลล้างไต (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเข็มเย็บแผล 3.8 คัตติ้ง 32มม.ME32 (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯMicro Albumin Reagent strip (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯHb typing reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯColumbia agar sheep blood (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood lactate test (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood gas reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลว (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาRohto Capsular Tension Ring ขนาด 12 mm. (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา7FRx20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (03-09-61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุน (31-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผน ปี๒๕๖๑ ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๘๔ เครื่อง (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ_20180830_0001  (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0002 (30-08-61
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯฝาครอบตาขวา_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯไซริงจ์แก้ว ขนาด ๕๐ ซีซี (IRRIGATE)_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดให้น้ำเกลือเด็ก_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวิินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0005 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0004 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0003 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0002 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สเอทธิลินอ๊อกไซด์  ๓๔๐ กรัม_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTRANSPORE ขนาด ๑ นิ้ว_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTEGADERM 6x7 cm._20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSUCTION  CONNECTING  1.8 _20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSerum ketone test_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯPro BNP_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯHollow Fiber Dialyzer CTA-2000_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายจี้แบบ hand switch (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสชุปน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือล้วงรก No.7 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาULSONA ULTRASOUND GEL (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCLOSE SUCTION No.14 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับสำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานฯ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน  2 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 30 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 19 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาสลายนิ่ว ปี 2561 (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7FR x 20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rohto Capsular Tension Ring 12 mm (29-08-61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) (29-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (28-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (28-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข็มฉีดยา เบอร์ 18x1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 5 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 15 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายให้อาหาร NG เบอร์ 16 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสโตมาเดรส พลัส ชนิดถุงใส (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไซริงจ์ 20 ซีซี (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 18 x 1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาThoracic Catheter No.28 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 3.0MM.SLIT KNIFE 6 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯMicro Albumin Reagent strip (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯColumbia agar sheep blood (24-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ (23-07-61)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (23-07-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน 1 ชุด (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (23-07-61)