ข่าวโรงพยาบาล

smileประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ (11-10-61)
Smileใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลกแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน - วิง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียติณ ครั้งที่ 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ

ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกวดราคา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญชุดตรวจ ELECTROLYTE (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ราย (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 33 ราย(18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 176 ราย (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ จำนวน 15 เครื่อง(18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดตรวจ ELECTROLYTE (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnilotinib 150 mg Capsule,hard,1 capsule จำนวน 420 เม็ด (16-10-61-04)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOctreotide 100 mcg/1ml Solution for injection 1ml จำนวน 3500 ampoule (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 176 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 33 ราย (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 10 ราย (12-10-61)
ประราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (11-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (11-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (08-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ cefditoren... (08-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (04-10-61-)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ (04-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (02-10-61)


หมวดหมู่รอง