ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

 

smileรายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
smile ปรับปรุงประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

smile ประชาสัมพันธ์ประชุมภายใต้กรองสมัชชารัฐสภาอาเชียน(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA)

smile ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

smileขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2

smileการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

smileเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

 

 เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข Happinometer admin15112561

smileขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ"นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" (15-11-61

smileแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำภาษี 2562

smileประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ (11-10-61)
Smileใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลกแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน - วิง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียติณ ครั้งที่ 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ

ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
- มกราคม 2562
ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561
- พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม