ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล  (11-12-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าคลื่นสั้น ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Lamina air flow (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกวเจน  (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือด (11-12-61)ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วิทยาศาสตร์ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (11-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขวดสูญญากศดูดเลือด ขนาด 200 ซีซี (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไหมไนลอนเย็บแผลกระจกตา (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7.5 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือเตรียมยาปลอดเชื้อ เบอร์ 6 (ชนิดไม่มีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิด 12 นิ้ว 45 มม. (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบริหารปอด (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดุกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Thoracic Catheter No.24 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา PEROXAN-D 4.5% (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ๑๒x๑๐๐m (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (06-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (04-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ ๓๔๐ กรัม (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าฯ ๖ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ๑ เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Laminaฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย จำนวน ๑ โครงการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดรังสีฯ ๖๖ ราย (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวร ขนาด 14.5FRx28 CM
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้แป๊บสเมียร์ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาท่อเจาะคอชนิดไม่มีคัฟ 4 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มเจาะไขสันหลัง 21 x 3.5 นิ้ว (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาChromic Gut 2-0 75CM (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูก ๑ set (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ ๑ ชุด (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ (BIRD) ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๒ เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสพับ 4x4  ปลอดเชื้อ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาโคทเทดไวคริล (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาGAUZE SWAB VASALINE 3x3 นิ้ว (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาDISPOSABLE GLOVE SIZE L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชน (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสพับ ขนาด ๔x๔ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊อสพับ ขนาด ๒x๒ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาSODALIME (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาHIBISCRUB (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCITROSTER DISINFECTANT 5L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBARIUM SULFATE ขนาด ๕๐๐ กรัม (03-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้แป๊บสเมียร์ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว 4.5 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้ค้ำยัน ขนาด 35 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นโฟมซิลิโคน ขนาด 17.5x17.5 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด 10x10 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้ารองเฝือก 4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 20x1นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโกร่งบดยา 9 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาOPSIT POST-OP 25 cm x 105 cm (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.20x1.1-4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCorrugated 72 นิ้ว Smooth Bore With T-Pie
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสเตอร์ไรด์เจล ขนาด ๑๕๐ กรัม (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำมันมะกอกสหการ ๕๐ เปอร์เซน (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดให้เลือด ขนาด ๒๐ หยด (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาข้อต่อ ๓ ทาง THREE-WAY (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.๒๒x๑ นิ้ว (30-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 4x4 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 2x2 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาSODALIME (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาHIBISCRUB (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาCITROSTER DISNFECTANT 5L (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสเตอร์ไรด์เจล  ขนาด ๑๕๐ กรัม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้ค้ำยัน ขนาด ๓๕ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นโฟมซิลิโคนปิดแผลขนาด ๑๗.๕ x ๑๗.๕ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๑๐x๑๐ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้ารองเฝือก ๔ นิ้ว (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโกร่งบดยา ๙ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาOPSIT POST-OP ๒๕ cm x ๑๐๕ cm (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCorrugate ๗๒ นิ้ว Smooth Bore With T-Pie (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา I.V.CATHETER No.๒๐ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหลอดไฟแอลอีดี สำหรับเครื่องส่องเด็กตัวเหลือง (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามอตตานอยด์ เอ็ม แผ่นสำลีซับเลือด (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาVentilator Circuit disposable (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28-11-61)