ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอ fosfomycin 4 g (07-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอalteplase 50 mg (07-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอinsulin human 30 iu (07-05-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 (ชุดที่ 1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 (ชุดที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอcalcium chloride (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอdorzolamide (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอoseltamivir (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอiopromide (09-04-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอdasatinib 50 mg (09-04-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอamino acids 600 mg (09-04-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562 (ชุดที่ 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562 (ชุดที่ 1)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา nilotinib ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา iopromidolf ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา iopromide ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา bicalutamide ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMANIDIPINE. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhydroxycarbamide 500 mg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhuman serum albumin 20g.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาfosfomycin 4 g.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาbudesonide 160 mcg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาbimatoprost 10 mg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาamino acids 60 g. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาomeprazole (15-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsulfasalazine (15-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา fentanyl (15-03-62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (09-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 3) (07-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 2) (07-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 1) (07-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา enoxaparin sodium 60 mg (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา tigecycline (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาrituximab 50 mg (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาomepeazol (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาcalcium chloride (11-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาethyl alcohol (11-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาpiperacillin (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาcarvedilol (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาamoxicillin (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsodium chloride900 mg (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsodium chloride (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาfluticasone (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาdextrose 5 g (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาdasatinib (07-02-62)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่3) (สขร.) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่2) (สขร.) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่1) (สขร.) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม2562 (สขร.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาferrous fumarate (06-02-62)
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)enoxaparin  (05-02-62) 
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)tigecycline 50 mg (05-02-62) 
ประกาศประกวดราคา(E-bidding) insulin aspart 30 iu (05-02-62) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา warfarin (29-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา simvastatin(29-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา gabapentin (29-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา morphine
 (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา clindamycin (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ceftazidime (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sulfasalazine
 (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา fentanyl (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา deferiprone (23-01-62)
เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (04-01-62)
amino acids 70162
bicalutamide 70162
eugenol1.5 ml 70162
hydralazine 70162
iopromide 70162
metformin 70162
phenytoin sodium 70162
rituximab500 mg 70162
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ sodium chloride