ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sulfasalazine (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา fentanyl (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา deferiprone (23-01-62)
amino acids 70162
bicalutamide 70162
eugenol1.5 ml 70162
hydralazine 70162
iopromide 70162
metformin 70162
phenytoin sodium 70162
rituximab500 mg 70162
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ sodium chloride

หมวดหมู่รอง