รายงานการประชุมภายใน

smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 1/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 14
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 13
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 12
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 10/2561