ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ครุถัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ One piece 3 - lead cable (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแค้มล็อคองศา จำนวน 1 คู่ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอะไหล่ซ่อมเครื่อง Electric Dermatome (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๐ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๓๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๒๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ-หน่วยงานเอกชน (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (09-11-61)
ขอประกาศแผน e-bidding รอบที่ 1 (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 139 ราย (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบิน (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล (09-11-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2561
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (08-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (07-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำเคมีบำบัดฯ (07-11-61)