ตารางตรวจสุขภาพประจำปี

รายการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 

ลำดับ รายการตรวจสุบภาพ ค่าใช้จ่ายอายุ <35 ปี (บาท) ค่าใช้จ่ายอายุ >35 ปี (บาท)

เลือกตรวจเพิ่ม

1 เอกซเรย์ทรวงอก(Film Chest) 170 170  
2 ตรวจความสมบูรรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) 90 90  
3 ตรวจปัสาวะ(Urine exam.) 50 50  
4 ตรวจอุจจาระ(Stool exam) 70 70  
5 ตรวจภายในและมะเร็งปกามดลูก(Pap Smear) 200 200  
6 ตรวจน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar) - 40  
7 ตรวจไขมันในเลือด *Cholesterol = 60บ. ,*Triglyceride= 60บ. - 120  
8 ตรวจการทำงานของไต *BUN = 50 บ., *Creatinine = 50 บ. - 100  

9

ตรวจการทำงานของตับ *SGOT      = 50 บ.

                            *SGPT      = 50 บ.

                            *Alk.Phos = 50 บ.

- 150  

10

ตรวจโรคเก๊าท์(Uric Acid) - 60  

รวม

ชาย

หญิง

380

580

850

1,050

 

11

ตรวจไวรัสตับอีกเสบ(HBV.)

* ตรวจหาเชื่อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด(HBsAg.) = 130 บ.

* ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีในเลือด(HBsAb.) 180 บ.

* ตรวจภูมิต้านทานจากการได้รับเชื้อหรือวัคซีนในเลือด (HBcAb.) 230 บ.

    540

12

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด(HCV-Ab)     300

13

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า(EKG)     300

14

ตรวจไขมันในเลือด *HDL=100 บ., *LDL=150บ.     250

15

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย(PSA)     300

16

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่(CEA)     300

17

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)     270

18

ตรวจหาหมู่เลือด(Blood Group)     50
คำแนะนำก่อนตรวจสุขภาพ
* ท่านที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
* ท่านที่ต้องการตรวจหาไขมันในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

11/10/2018 admin

ข่าวโรงพยาบาลเก่า

Smileขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Line@Antiyung (29-06-61)
Smileขั้นตอนการปฎิบัติงานทางคลินิกกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กวนสมาธิสั้น และคู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฎิบัติงาน (14-06-61)
Smile สรุปผลการดำเนินงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (08-06-61)
Smileกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (08-06-61)
Smileแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
Smileสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครอง เด็กซน สมาธิสั้นและการฝึกวินัยเชิงบวก
Smileคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครองเด็ก เยาวชนสมาธิสั้น และการวินิจฉัยเชิงบวก
Smileรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
Smileคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Smileรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Smileสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Smileคู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

แบบสอบถามความปลอดภัยในการให้บริการการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(Hospital Survey On Patient Safety Culture) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทุกท่าน ประเมินสุขภาพและทำนายความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คลิ๊กที่นี่

เปิดเผยราคากลาง

เปิดเผยราคากลางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ราคากลางถังคอนเดนเซท (18-10-61)
ราคากลางก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก (18-10-61)
♦ราคากลางงานจ้างเหมารถรับ-ส่งเวชภัณฑ์ (18-10-61)
♦ราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม (18-10-61)
♦ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง (18-10-61)
♦ราคากลางงานปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 5 72ปี (18-10-61)
♦ราคกลางแอร์5เครื่องแผนปี61 (18-10-61)
♦ราคากลางปรับปรุงส้วมสาธารณะ (16-10-61)
ราคากลางกันสาดชั้น 2-3 อาคาร 50 ปี (16-10-61)
ราคากลางงานปรับปรุงห้องอาชีวเวชกรรม ชั้น2 (16-10-61)
ราคากลางงานพ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง (16-10-61)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงกั้นห้อง ปรับปรุงฝ้าเพดานแลธโคมไฟฟ้า อาคารบริการ 4ชั้น (16-10-61)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจิตเวช (16-10-61)
ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติม อาคารเภสัชและคลังยา (16-10-61)
ราคากลางจ้างปรับปรุงกั้นห้อง spine unit (16-10-61)
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารพักพยาบาล (16-10-61)
♦ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 24 เครื่อง (12-10-61)